• 8500 artiklar i lager
 • 90 dagars öppet köp*
 • Fina medlemsförmåner

 

Erlandsons Brygga integritetspolicy

På Erlandsons Brygga är det viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och jobbar därför aktivt med vårt dataskydd på företaget. Vi skulle till exempel aldrig sälja eller köpa register och vi sparar inte mer uppgifter än nödvändigt. Vi lagrar inga känsliga uppgifter och vi jobbar aktivt med att rensa våra register. 

I vår integritetspolicy kan du ta del av vad för typ av uppgifter vi lagrar om dig och hur vi använder dem.


Ansvarig för insamling av personuppgifter

Erlandsons Brygga AB org.nr: 556450-4180 är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Har du frågor angående vilka uppgifter vi lagrar om dig eller om du vill bli raderad ur vårt system, vänligen kontakta personuppgiftsombud@erlandsonsbrygga.se


Vilka uppgifter samlar vi in och varför?


Administration av medlemskap

Ändamål

 • Administrering av medlemskap
 • Ge tillgång till medlemspriser och unika erbjudanden 
 • Utskick av nyhetsbrev och erbjudanden via e-post
 • SMS med medlemserbjudanden och information
 • Kunna erbjuda medlemmen personlig service

Personuppgifter vi lagrar i detta syfte

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Köphistorik
 • Personnummer

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om medlemskap i kundklubb.
Lagringstid: Vi lagrar dessa uppgifter så länge som kunden är medlem i vår kundklubb.

Hantering av köp, beställningar och offertförfrågningar

Ändamål

 • Hantering av betalning
 • Leverans
 • Ålderskontroll och/eller identifikation
 • Hantering av betalning
 • Hanteringar av reklamations- och garantiärenden.

Personuppgifter vi lagrar i detta syfte

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Betalningsinformation
 • Betalningshistorik
 • Köpinformation/beställningshistorik
 • Användaruppgifter för mina sidor
 • IP nummer vid köp på hemsida

Rättslig grund: Fullföljande av köpeavtalet. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra köpet. Om du inte vill uppge dessa uppgifter kan vi behöva neka dig köpet.
Lagringstid: Vi lagrar dessa uppgifter så länge som det finns ett behov att kunna fullgöra de ändamål vi samlat in uppgifterna för.

Marknadsföring av Erlandsons Brygga genom e-post, sms, post och sociala medier.

Ändamål

 • Administration vid utskick via e-post, sms, post eller sociala medier.

Personuppgifter vi lagrar i detta syfte

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postadress 

Rättslig grund: Intresseavvägning
Lagringstid: Vi lagrar dessa uppgifter tills dess att samtycke återkallas.


Hantering av kundserviceärenden

Ändamål

 • Kommunikation vid kundserviceärenden så som frågor och reklamationer via telefon, mail, chat eller sociala medier.

Personuppgifter vi lagrar i detta syfte

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köp och köphistorik

Rättslig grund: Intresseavvägning
Lagringstid: Vi lagrar dessa uppgifter till dess att kundserviceärendet är avslutat.

Uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser

Ändamål

 • Hantering av uppgifter som kan komma att vara nödvändiga för att Erlandsons Brygga ska kunna uppfylla lagkrav och myndighetsbeslut som exempelvis bokföringslagen, penningtvättslagen och regler om produktsäkerhet.

Personuppgifter vi lagrar i detta syfte

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Uppgifter och köp och köphistorik
 • Betalningsinformation och betalningshistorik 

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.
Lagringstid: Vi lagrar dessa uppgifter så länge vi är skyldiga enligt nuvarande lagstiftning.

Digitala analysverktyg

Erlandsons Brygga använder sig av digitala analysverktyg för att kunna utvärdera kundernas beteende på hemsidan. Insamlad data används på ett anonymt sätt enbart för statistik och för att kunna ge dig som kund en personlig upplevelse av vår hemsida och för att kunna rikta marknadsföring. Du som kund har alltid möjligheten att stänga av webbspårning i din webbläsare.

Cookies

På Erlandsons Brygga använder vi cookies för att ge dig som besökare på vår hemsida ett så enkelt och bra besök som möjligt. En cookie är en liten textfil med information som din webbläsare sparar. Genom cookies kan exempelvis varorna i din kundkorg förknippas till dig och du kan slippa göra vissa val på vår hemsida varje gång du besöker den. De digitala analys- och annonsnätverk som Erlandsons Brygga arbetar tillsammans med kan även dom placera cookies på vår hemsida. Detta för att kunna mäta ditt beteende på hemsidan och visa dig annonser baserat på ditt besöksbeteende. Ingen personlig information lagras.

Om du inte accepterar cookies kan din upplevelse på erlandsonsbrygga.se försämras och vissa funktioner på hemsidan kommer inte att fungera för dig. Vill du radera tidigare lagrade cookies gör du det i din webbläsare.

Varifrån får vi dina uppgifter?

Utöver de uppgifter som du lämnat själv till oss och de uppgifter vi tar del av genom dina köp och användandet av våra tjänster, kan vi komma att komplettera/uppdatera information från kreditupplysningsföretag och offentliga register. Vi köper inga register.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar dina uppgifter så länge det finns behov för att kunna uppfylla de ändamål vi samlade in uppgifterna för eller så länge vi är skyldiga enligt nuvarande lagstiftning. Vi jobbar aktivt med att rensa våra register och vi sparar inte mer uppgifter om dig än nödvändigt. Vi lagrar inte heller några känsliga uppgifter om dig.

Vilka delar vi din information med?

På Erlandsons Brygga är vi noga med vilka vi delar dina personuppgifter med. Vi skulle till exempel aldrig sälja våra register. Men i vissa fall måste vi dela med oss av information om dig till andra företag, detta endast i syfte att kunna uppfylla de ändamål vi samlat in uppgifterna i. Exempelvis för att uppfylla köpeavtal. De vi delar dina uppgifter med är följande:

 • Kortinlösande företag, betaltjänstleverantörer och banker
 • Speditörer, transportadministratörsföretag och logistikföretag för transporter
 • Leverantör av hemsida, sociala medier, analysverktyg, mediebyråer, byråer för print och distribution samt leverantörer av tjänster för marknadsföring.
 • Företag som hanterar nödvändig drift och teknisk support av IT och telefoni.
 • Leverantör vid reklamation och garantiärenden
 • Statliga myndigheter, för att uppfylla myndighetskrav.

Med de företag som är personuppgiftsbiträden har vi biträdesavtal.

Dina rättigheter

På Erlandsons Brygga är vi alltid transparenta med de uppgifter vi lagrar om dig. Du har alltid rätt att begära tillgång till vilka uppgifter vi lagar om dig genom ett registerutdrag. Då får du ut all information vi har tillgång till om dig. Du har också rätt att komplettera dina uppgifter och/eller få en rättelse av dina uppgifter, om de vi lagrar om dig är felaktiga.

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade om det inte längre finns anledning att vi lagrar dina uppgifter i det syfte dessa samlats in, du uttrycker avvikande ståndpunkt mot direktmarknadsföringsmål eller intresseavvägning eller om uppgifterna behandlas på ett olämpligt eller olagligt sätt. Du kan alltid be om att radera en del av den information vi har om dig, exempelvis om du vill finnas kvar som kund men inte få våra mailutskick.

Vi kan komma att behöva neka dig rätt till fullständig radering om det hindrar oss att uppfylla våra skyldigheter mot lagstiftning. Det kan exempelvis röra sig om bokförings- och skattelagar, penningtvätts- och banklagar och konsumenträttsligare.

Rätt till dataportabilitet. Du som har lämnat samtycke till oss att behandla dina uppgifter kan ha rätt att använda de uppgifter du själv lämnat på annat håll. Vår skyldighet är då att underlätta denna överflyttning, förutsatt att teknisk möjlighet finns och kan ske automatiserad.

Så här går du tillväga om du tillväga om du vill ha ut, ändra eller radera dina uppgifter.
För att få dina uppgifter ändrade eller raderade behöver vi identifiera dig. Du måste därför antingen maila in med den mailadress, eller ringa in med det telefonnummer som är kopplat till dina uppgifter. Om du kommer in i butiken behöver du legitimera dig. Du har rätt att en gång om året få ett kostnadsfritt registerutdrag av oss. Förfrågan ska komma in genom ett undertecknat brev märkt med Att: Personuppgiftsombud. Råder det tvivel om det är rätt person kan vi kräva ytterligare identifiering.

Då vi på Erlandsons Brygga är noga med att denna process hanteras på rätt sätt är det endast ett fåtal personer som jobbar med handläggningen av dessa ärenden. Vi behandlar dessa ärenden så skyndsamt som möjligt.

Var lagrar vi dina uppgifter?
På Erlandsons Brygga strävar vi alltid efter att dina uppgifter ska behandlas inom EU/EES. Våra egna datasystem finns inom detta område, men i de fall vi behöver dela dina uppgifter kan vi inte alltid garantera att personuppgifterna endast behandlas i EU/EES. Det kan tillexempel vara så att de personuppgiftsbiträden vi använder oss själva, eller genom underleverantörer, lagrar information i ett land utanför EU/EES. Vi vidtar de åtgärder vi kan för att säkerhetsställa skyddsnivån på de personuppgifter som inte lagras inom EU/EES, exempelvis genom biträdesavtal till de parter som kan komma behandla dessa utanför detta område.

Skyddet av dina uppgifter
Vi på Erlandsons Brygga vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar därför uppgifterna genom att begränsa åtkomsten av personuppgifterna till behörig personal. Uppgifterna skyddas också via brandväggar.

Kontaktuppgifter
Alla frågor rörande personuppgifter ställs lättast på mail till personuppgiftsombud@erlandsonsbrygga.se.

Postadress: Karlsrogatan 1, 170 65 Solna

Telefonnummer: 010-722 20 00

Ändring av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på www.erlandsonsbrygga.se.